3D IZRIS

Za izris in predstavitev kopalnice v 3D obliki stranka plača aro v višini 100 EUR.

Ob nakupu blaga se ara v celoti upošteva kot del plačila. 

Za kakovostno izvedbo 3D izrisa in predvsem uporabno tlorisno rešitev vašega prostora je potrebno jasno določiti izbrane sanitarne elemente in stenske obloge. Izris služi kot pomoč za lažjo predstavo o vizuelni podobi vaše nove kopalnice, hkrati pa predstavlja tudi osnovo za lažjo odločitev pri izboru opreme.